Jahresrückblick Mundartkreis 2009

Em Januar hammer Zahle beluurt, on hant ons je'enischt wie mer se uutspreeke on wie mer se schriewe wolle.

E paar Mann hadden och nöe Wöht metjebreit. Do hammer fasjeleit wie mer se schriewe. De Jong Helmut Pfeiffer hät kleene jescheschte uut de Ziedong von 1938 metjebreit on verdeelt, jeder soll se bem nächste mol laut vördraare.

Be dem Treffe  hadden de Huusobjabe mer 4 Mann jemaat.

Bem Ratinger Kulturdaach am eschte dredde wor en schleite Orjanisazion em Museum. De Wilfried on dr Friedel sollden do wat fördraare en Mundart dann wued dat von morjens ob nommedaachs vorscho’ewe. Do wor dr Wilfried äwwer krank on dr Friedel moßten e paar Denger mieh vördraare.

Am Mundartowend em Aprell hät dr Jong Hans Nettler eene ob sinne ronge Jebortsdaach uutjejeewe do simmer nit tom Arbeede jekomme. Et wu’eden äwwer och öwwer onser Nachwuchssorje jekallt, on de Termin för onse Mundartabend em Spijelsaal am 26.09.2009 fasjeleit. Dr Wilfried sollden met dem Quattelbaum de Mietvertrach uuthangele. Ob Andrach vom Wilfried wu’ed de Aanfangstiet vom Mundartkreistreffe ob 17:45 Uhr fasjeleit.

Dem Wilfried wü’ed dat to föll als Spreker vom Mundartkreis on schleit de Friedel Bonn als sinne Nohfoljer för, de äwwer wollden sesch dat noch ens öwwerleje.

Em Juni wore mer et eschte mol en de nöe Jeschäftsstell von de Jonges, em Dicke Turm. De Jong Wilfried Link konnt nit, on hät de Friedel Bonn jebeede de Sitzung to maake. Onse Baas ko’em pönktlesch öm 17:45 Uhr on mer hant öwwer de Mundartowend jekallt. De Baas hadden scho en Liste met 70 Aanmeldunge, wollt äwwer ob de Herbstvorsammlong noch ens de Werbetrommel rühre. De Jonges wollte de Saalmiet öwwernehme. Dann wu’ed noch jefrocht wer ne Vördrach make well. Et wollte jet maake: Gerd Artz, Jürgen Bocksteegers und Klemens Michels als Duo. Friedel Bonn, Friedhelm Conrad, Wilfried Link, Raimund Pfeiffer, Werner Kall und Hans Nettler als Duo. Friedel Bonn röppt am eeschte on twedde Juni de Jonges aan, wat se vördraare wolle. Tösche de Vordräsch solle Li’eder jesonge weede. Ob die Tour hadden dr Friedel Bonn ob emol de Orjanisazion am Hals, die he jarnit han wollt.

De Jong Jürgen Bocksteegers hadden ne ronge Jebortsdaach on als mer en dr Dicke Turm ko’eme wor dr Dösch jedeckt wie em vier Sterne Landjasthoff. On öt wor lecker!

Öt wu’ede och noch öwwer orjanisatorische Enzelheede vom onse Mondartowend bekallt. För de ju’ede tön sorscht dr Schwiejerjong vom Klemens Michels dr Daniel Oberbanscheidt als Tonteschnecker.

Dat Projramm wu’ed, met kleene Änderonge, so aanjenohme wie dr Friedel Bonn et sesch uutjedeiht hadden. Dann wu’ed uutjemaat, dat bem nächste Treffe jeder sinne Vördraach laut vördrare sollt.

Am Eng wu’ed dr Friedel Bonn als Nohfoljer vom Wilfried Link jewählt. Wilfried noch mol Danke för all die Johre die du als Obermaulfeschter tätisch wors.

Ob de Vorsammlong em Aujust wore se all do. Se woste all, dat de RP met Fotojraf ku’em on wollte all met om Beld. De Frau Meier hät dann Frore jestellt on wollt ne Artikel öwwer dr Mundartowend em Spiejelsaal schriewe.

De Vorträsch, die no jeder to Huus liere sollt, wore bes ob twe Uutnahme en Entäuschung. Doröm hammer noch ne Zusatzübungsowend am 03.09.09 em Dicke Turm uutjemaat.

Am 15.09.09 hammer en Stond fröher aanjefange weil mer dat Orjanisatoresche för de Owend noch bespreeke wollte. Dat jing alles prima öwwer de Bühn. Dann hant mer dat Ratinger Heimatli’ed noch e paarmol jeübt met Jitarrenbejleitong. De Vordräsch klappten och einijermaaßen, Spiejelsaal mir komme!

De Mundartowend em Spiejelsaal wor en jelongene Sach. Öwwerall mer positive Kritik, on de Stimmung wor ju’et. Dat dat denne Jonges mer 65 € jekostet hät ko’em noch dobe’i.

Em Oktober hät ons dr Turmbaas Karl-Heiz Dahmen de nöe PC on de nöe Drucker erklärt domet mer domet ömjonn könne. Friedel Bonn hielt noch ne Röckbleck ob onse Mundartowend. Dann wu’ed uutjemaat dat mer be onser Treffe em Tu’en mer noch Ratinger Platt kalle dörfe, weil dat jo fas de enzije Jelejenheet es et to kalle.

Em November hät dr Jong Klemens Michels eene ob sinne 75. Jebortdaach uutjejeewe on mer freue ons, dat he widder jesonk es. He mäkt em Januar ne Leschtbelderfördrach öwwer Ratinge wie et fröher he uutsohr. Mer könne dann jo de Förschlach vom Helmut Pfeiffer ömsette on dat Janze met Jäst ob Platt diskotiere.

Mer hant hüt dr letzte Owend em alde Johr. Esch meut mesch janz hezzlesch be ösch bedanke för de schü’ene Metarbitt on hoff, dat mer ons em nächste Johr jesonk on monter he widder treffe. E schü’en Wehnachtsfest met de Famillesch on ne ju’de Rutsch en et nö’e Johr wönscht örre Obermaulfeschter   Friedel Bonn. 

Ratinge, em Dezember 2009